Οι σχέσεις τα πιο πολύτιμα βιβλία μας .

Οι σχέσεις τα πιο πολύτιμα βιβλία μας .
ΑΛΛΑΓΗ σημαίνει ΑΛΛΑΖΩ εγώ! Όχι ο άλλος !
Αλλάζω τις πεποιθήσεις μου! Όχι του άλλου!
Αλλάζοντας τις σκέψεις μου! Όχι του άλλου!
Οι άλλοι με διδάσκουν απλώς!
Θεωρώ ότι εξαιρετικά καλές ευκαιρίες δίνονται μέσα
από τις σχέσεις κάθε μορφής!
Οι σχέσεις είναι τα πιο σπουδαία βιβλία του ανθρώπου.
Σπουδαία βιβλία που χρειάζεται να τα ανοίγει συχνά, και να κρατάει σημειώσεις μέσα από αυτά !
Χρειάζεται μελέτη και όχι ανάγνωση. Και μια καλή διαδικασία είναι
Μια ανάγνωση αρχικά αλλά στην συνέχεια απαραίτητα μελέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: