Σπουδαία ηρωίδα η κακοποιημένη γυναίκα.


Όπως κάθε γυναίκα, και εσύ και εγώ ''παίξαμε'' στο παρελθόν ,η ακόμα και στο παρόν, την ηρωίδα σε μια από τις πολλές παραστάσεις της ζωής μας.
Σαν ρόλοι κόρης, μάνας, αδελφής, φίλης, εργαζόμενης, νοικοκυράς και άλλους.
Αλλά η πιο σημαντική και διδακτική, ήταν η είναι, σε ένα ρόλο της ζωής της μοναδικό.
Ο ρόλος της συντρόφου. Της ερωμένης! Της συζύγου!